Bang voor de tandarts

Angst voor een tandheelkundige behandeling komt vaak voor. Voor sommigen is dit reden om helemaal niet meer naar de tandarts te gaan. Een goede uitleg en verdoving dragen vaak bij tot het overwinnen van deze drempel en het makkelijker ondergaan van de behandeling.

Tips voor angstige patiënten

Tandartsangst overwinnen: het kan!
De bedoeling is dat u samen met uw tandarts het volgende bereikt:

  1. Een vertrouwensrelatie. Op verzoek kunnen we eerst praten over de te verkiezen aanpak.
  2. Negatieve denkpatronen veranderen naar positieve gedachten.
  3. Voor u zorgen dat de situatie beheersbaar is en alles voorspelbaar verloopt.
  4. Zo snel mogelijk zorgen dat uw gebit in orde komt en blijft.
Als je bang bent voor de tandarts, weet dan dat je niet de enige bent. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat maar liefst 80% van de Nederlanders weleens bang is voor of tijdens een behandeling. De meeste mensen blijven netjes elk (half)jaar voor controle komen, maar er is een groep van (naar schatting) tussen de 500.000 en 800.000 mensen in Nederland die extreem bang zijn voor de tandarts. Het zijn jongeren en ouderen, in elke sociale klasse en zowel laag- als hoogopgeleiden. Veel van de mensen die extreem bang zijn voor de tandarts gaan helemaal niet meer naar de tandarts. Het komt even niet uit, omdat je het druk hebt, je vergeet een nieuwe afspraak te maken, etc. Voor je het weet verstrijken er jaren en de drempel om te gaan wordt steeds hoger. Want omdat je al zo lang niet bent geweest, weet je dat de kans groter is dat er heel wat mis is met je gebit.

Angst kan vaak worden teruggevoerd tot negatieve ervaringen, vaak in de jeugd. De schooltandarts, bijvoorbeeld, wordt vaak als oorzaak genoemd. Ook pijnlijke of negatieve ervaringen bij een tandarts in het (recente) verleden kan aanleiding zijn voor het ontstaan van angst, net als het gevoel hebben de controle te verliezen. Schaamte, onwetendheid en angstaanjagende verhalen van familie, vrienden of in kranten/tijdschriften spelen eveneens een rol bij het ontstaan en in stand houden van tandartsangst.

Als je al lang niet bent geweest, is het goed om te bedenken dat tandheelkundige behandelingen niet meer zijn zoals in de tijd van de schooltandarts. Er is sindsdien veel verbeterd, en dit gaat nog steeds door. Er is heel veel mogelijk om het gebit weer in goede conditie te krijgen en vrijwel elke behandeling kan goed verdoofd worden. Tevens is het te prijzen als u wel weer naar de tandarts gaat.

Tips om angst al vroeg te voorkomen:

Tips voor mensen met angst die wel naar de tandarts gaan: Hieronder volgen enkele tips voor mensen met tandartsangst waarvan sommige al in het voorafgaande zijn besproken: Bron:' angst voor de tandarts ' van A. de Jongh de bladzijde 237 t/m 239 ' tips voor patiënten '
Op www.tandarts.nl/angst staat het nog wat uitgebreider.